2nd Workshop on Digital Transformation of Education (ICTERI 2023)

2nd Workshop on Digital Transformation of Education (ICTERI 2023)

19 вересня 2023 року в рамках 18-тої Міжнародної конференції з ІКТ в освіті, дослідженнях та індустріальних застосуваннях (ICTERI 2023) відбувся другий англомовний воркшоп з цифрової трансформації освіти (DigiTransfEd 2023). Організаторами воркшопу Тетяною Вакалюк (Державний університет «Житомирська політехніка»), Вячеславом Осадчим (Київський університет імені Бориса Грінченка) та Ольгою Пінчук (Інститут цифровізації освіти НАПН України) було відібрано для презентації 16 найкращих доповідей, тематика яких охоплювала наступні напрями:

 • Стратегії цифрової трансформації закладів освіти
 • Інтеграція цифрових технологій у викладання та навчання
 • Онлайнові та змішані моделі навчання для загальної середньої та вищої освіти
 • Оцінка та оцінювання цифрових навчальних середовищ
 • Залучення та мотивація студентів до онлайн-навчання
 • Підготовка та підвищення кваліфікації вчителів для цифрової трансформації
 • Етичні та соціальні наслідки цифрової трансформації в освіті
 • Відкриті освітні ресурси та відкриті освітні практики
 • Гейміфікація та ігрове навчання в цифровій освіті
 • Аналітика даних і штучний інтелект в освіті
 • Інноваційні технології та інструменти цифрової освіти
 • Цифрова трансформація та освітня рівність та інклюзія
 • Цифрове громадянство та цифрова грамотність в освіті
 • Персоналізоване навчання та технології адаптивного навчання
 • Співпраця та спілкування в цифрових навчальних середовищах.

Учасники наукового заходу під час виступів, у питаннях до спікерів та дискусії тримали фокус на цифровій трансформації, що змінила світ, суспільство та економіку, освітній процес на всіх рівнях і напрямах підготовки громадян.

Учасники воркшопу презентували доповіді, підготовлені за результатами проведених практико зорієнтованих наукових розвідок, що подані організаторам як повні дослідницькі статті, обговорення та аналіз проблем, короткі дослідницькі статті. За цими матеріалами буде сформований збірник праць і поданий до індексації у провідні наукометричні бази.

Програма семінару >>>

Анонси та оголошення

КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ПОСАД

Інститут цифровізації освіти НАПН України оголошує конкурс на заміщення посад в наукових підрозділах. У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють державною мовою, здобули вищу освіту з відповідного наукового напряму не нижче другого (магістерського) рівня. На заміщення вакантної наукової посади може претендувати:

 • завідувача відділу – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук);
 • головного наукового співробітника – доктор наук;
 • провідного наукового співробітника – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук);
 • старшого наукового співробітника – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук);
 • завідувача сектору – доктор філософії (кандидат наук)
 • наукового співробітника – доктор філософії (кандидат наук) або магістр, який має не менше п’яти років досвіду;
 • молодшого наукового співробітника – доктор філософії (кандидат наук) або особа, що має вищу освіту другого (магістерського) рівня.

Учасник конкурсу повинен мати результати наукової діяльності, кількість і якість яких відповідає рівню вакантної наукової посади та особливостям відповідного наукового напряму.


І ОНЛАЙН ШКОЛА "ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ"

Пані та панове! Запрошуємо долучитися в якості учасників до онлайн школи та підвищити рівень своєї цифрової компетентності!

Онлайн школа "Цифрові технології в наукових дослідженнях" є волонтерською ініціативою та проводиться з метою підвищення рівня цифрової компетентності наукових, науково-педагогічних працівників, аспірантів і докторантів.