Майстер-клас «Штучний інтелект – поповнення скриньки цифрових інструментів сучасного педагога»

Майстер-клас «Штучний інтелект – поповнення скриньки цифрових інструментів сучасного педагога»

25.04.2024 р. співробітники відділу хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти Інституту цифровізації освіти НАПН України організували і провели майстер-клас «Штучний інтелект – поповнення скриньки цифрових інструментів сучасного педагога». На майстер-класі Олег Спірін, д-р. пед. наук, проф., чл.-кор. НАПН України, директор Інституту цифровізації освіти НАПН України у вступному слові привітав всіх учасників з початком майстер-класу. Марія Шишкіна, д-р. пед. наук, с.н.с., завідувач відділу хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти ІЦО НАПН України, керівник наукового дослідження «Проєктування і використання відкритого освітнього середовища з елементами штучного інтелекту для професійного розвитку педагогічних кадрів» виступила з доповіддю «Потреби сучасного вчителя щодо добору інструментів ШІ: результати опитування». Майя Мар’єнко, д-р. пед. наук, с.д., провідний науковий співробітник відділу хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти ІЦО НАПН України виступила з доповіддю «Добір інструментів ШІ у роботі вчителя» та провела практичну вправу з учасниками майстер-класу. Валентина Коваленко, соціальний педагог, психолог, канд. пед. наук, с.д., провідний науковий співробітник відділу хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти ІЦО НАПН України, керівник наукового дослідження «Використання вчителями сервісів штучного інтелекту у навчанні природничо-математичних предметів у закладах загальної середньої освіти» виступила з доповіддю «Як подолати страх, почати використовувати, і навчитись критично добирати інстументи ШІ вчителям» та провела практичну вправу з учасниками майстер-класу.

Цей майстер-клас став корисним середовищем для освітян, де можна було не тільки освоїти використання нових інструментів ШІ а і обмінятись досвідом з колегами щодо використання інструментів ШІ в освітньому процесі.

У майстер-класі взяли участь понад 450 учасників, які активно брали участь у обговоренні під час майстер-класу.

Організатори висловлюють безмежну вдячність Збройним силам України, завдяки яким є можливість організовувати і проводити такі заходи!

Відео заходу можна переглянути за покликанням: https://www.youtube.com/watch?v=PXQd5jIIYbA

Анонси та оголошення

ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДО АСПІРАНТУРИ В 2024 РОЦІ

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 06 березня 2024 року № 266 було затверджено Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році.


Пропозиції до освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії

Всі зацікавлені особи мають можливість надати свої пропозиції та рекомендації до проекту освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті" (спеціальність "011 Освітні, педагогічні науки") в Інституті цифровізації освіті НАПН України, з метою її вдосконалення.


3rd Workshop on Digital Transformation of Education (ICTERI 2024)

Інститут цифровізації освіти запрошує до участі у третьому англомовному воркшопі з ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ (DigiTransfEd 2024). Семінар рецензований, проводиться у гібридному форматі 23.09.2024 в рамках ICTERI 2024. Дедлайн подання робіт 29.07.2024.

Матеріали найкращих доповідей минулорічного DigiTransfEd 2023 проіндексовано у Scopus: https://ceur-ws.org/Vol-3553


IX МІЖНАРОДНИЙ СЕМІНАР «НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ІКТ: ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД (3L-PERSON-2024)

IX Міжнародний семінар «Навчання впродовж життя з використанням ІКТ: особистісно-орієнтований підхід (3L-Person)» з серії семінарів, що продовжує теми, започатковані у 2016 році та пропонує такі підтемами, що відповідають новим викликам у сфері освіти (наприклад, «Синтетичне навчальне середовище: AR/VR/MR, AI в освіті тощо»). Головною ідеєю серії є створення-розробка-впровадження ІКТ на етапах Академічна → Освіта/Навчання → Промисловість. Швидкий перехід світу на дистанційну форму освіти та роботи призвів до появи гібридної робочої сили та потреб подальшої людино-системної інтеграції (HSI), де під «Системою» мається на увазі, перш за все, система освіти. НSI в освіті розглядається як взаємна адаптація людини та ІКТ до К16 + перекваліфікації протягом усього активного життя людини. 


Конкурси від Національного фонду досліджень України

У грудні 2023 року рішенням наукової ради НФДУ затверджено умови конкурсів: «Дослідницькі інфраструктури для проведення передових наукових досліджень», «Наука для зміцнення обороноздатності України», «Передова наука в Україні».

Розпочинається відбір проектів для надання грантової підтримки для проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень із забезпечення розвитку національного дослідницького простору та його інтеграції до світового дослідницького простору.