ІV Міжнародна науково-практична конференція «Імерсивні технології в освіті»

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Імерсивні технології в освіті»

30 квітня 2024 року проведено ІV Міжнародну науково-практичну конференцію «Імерсивні технології в освіті», організовану за ініціативою Інституту цифровізації освіти НАПН України.

Мета конференції полягала у розвитку теоретичних засад і обміну практичним досвідом застосування імерсивних технологій у навчальному процесі закладів освіти різного рівня.

Тематичні напрями охоплювали такі проблеми, як методологія педагогічної діяльності із застосуванням імерсивних технологій в освітній практиці; імерсивні технології у STEM/STEAM освіті; теоретико-методологічні та психолого-педагогічні аспекти використання імерсивних технологій у навчальному процесі; технології доповненої та віртуальної реальності в освіті; вимірювання впливу застосування імерсивних технологій на результати навчальної діяльності; здоров’язбережувальний аспект використання імерсивних технологій у навчальному процесі закладів освіти; оцінювання якості навчального матеріалу з доповненою реальністю; штучний інтелект в освіті.

Захід проводився у гібридному форматі, двома мовами – англійською та українською.

З вітальним словом виступив Олег Спірін, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту цифровізації освіти НАПН України.

На пленарному засіданні були представлені доповіді українських та закордонних учасників:

Educating Teachers on Integrating Extended Reality. Доповідач: Ян Лацко, доктор природничих наук, декан факультету інформатики, Пан-Європейський університет (Словаччина).

Сучасне сприйняття технології віртуальної реальності. Доповідач: В’ячеслав Осадчий, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, декан факультету економіки та управління, Київський столичний університет імені Бориса Грінченка (Київ, Україна).

The Role of Educational Projects Utilizing Immersive Technologiest and Game Development for Teaching Japanese Language to Philology Students. Доповідач: Олена Гаєвська, кандидат філологічних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Київ, Україна).

Розширена реальність в трансформації освіти: перспективи та виклики. Доповідач: Наталя Соколова, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» (Дніпро, Україна).

XR & AI: reality of the synthetic world. Доповідачі: Олександр Буров, доктор технічних наук, старший дослідник, провідний науковий співробітник, Інститут цифровізації освіти НАПН України (Київ, Україна). Наталія Коваленко, доктор педагогічних наук, професор, Віденський університет (Австрія).

Штучний інтелект в освіті: виклики, загрози, можливості. Поміркуємо разом? Доповідач: Юрій Богачков, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, спеціаліст вищої категорії відділу освітніх вимірювань, Державна установа «Науково-методичний центр вищої фахової та передвищої освіти» (Київ, Україна).

На секційному обговоренні заслухали доповіді учасників:

Using virtual reality technologies for full-body tracking in ice hockey training. Доповідачі: Блажаускас Томас, доктор наук, професор, Каунаський технологічний університет (Каунас, Литва). Канбулут Ценкер, аспірант Каунаського технологічного університету (Каунас, Литва).

A system for truck driver training using immersive virtual reality. Доповідачі: Блажаускас Томас, доктор наук, професор, Каунаський технологічний університет (Каунас, Литва). Паулаускас Лукас, аспірант Каунаського технологічного університету (Каунас, Литва).

Virtual reality systems for patient rehabilitation, theoretical-methodological Aspects. Доповідачі: Ружицький Е., Лацко Й., Козак Ш., Штефанович Й., Шрамка М. Пан-Європейський університет (Братислава, Словаччина).

Особливості аналізу психоемоційного стану для адаптації імерсивного досвіду. Доповідач: Силантьєв Володимир Євгенович, аспірант, кафедра комп'ютерних наук, Харківський національний університет радіоелектроніки (Харків, Україна).

Інформаційне середовище підтримки взаємодії STEM спільнот. Доповідачі: Богачков Юрій Миколайович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник Інституту цифровізації освіти НАПН України (Київ, Україна).

Інноваційні підходи до навчання: міжнародний досвід використання імерсивних технологій у школах. Доповідач: Сухіх Аліса Сергіївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (Київ, Україна).

Захід модерували Юлія Носенко, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу технологій відкритого навчального середовища та Наталія Сороко, кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник відділу компаративістики інформаційно-освітніх інновацій (Інститут цифровізації освіти НАПН України).

Технічну підтримку забезпечив Віталій Ткаченко, науковий співробітник сектору мережних технологій і баз даних відділу відкритих освітньо-наукових інформаційних систем (Інститут цифровізації освіти НАПН України).

Статистика конференції:

Для участі в конференції зареєструвалися 82 особи (слухачі, доповідачі та автори матеріалів).

45 авторів надіслали матеріали для публікації в збірнику конференції.

Українською мовою подано 33 матеріали, англійською мовою – 12.

Серед зареєстрованих – учасники з 6-ти країн світу (Україна, Австрія, Литва, Польща, Словаччина, Казахстан). Зокрема, представники з 11 міст України (Київ, Вінниця, Дніпро, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Львів, Полтава, Умань, Харків, Херсон).

Проведена конференція сприяла обміну досвідом, корисними і цінними практиками, теоретичними надбаннями між вітчизняними і закордонними дослідниками та педагогами в контексті впровадження інноваційних технологій віртуальної і доповненої реальності в освітню галузь.

Організатори та учасники конференції висловлюють щиру подяку ЗСУ! Низький уклін справжнім героям України за можливість працювати, бути вільними і бути в безпеці на нашій рідній землі.

Українці – непереможні. Слава Україні! Героям слава!

Програма конференції.

Сайт конференції: https://sites.google.com/view/ite2024/

Відеозапис конференції буде розміщено на офіційному каналі Інституту цифровізації освіти НАПН України:

https://www.youtube.com/@IDE_NAES/featured

Анонси та оголошення

ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДО АСПІРАНТУРИ В 2024 РОЦІ

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 06 березня 2024 року № 266 було затверджено Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році.


Пропозиції до освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії

Всі зацікавлені особи мають можливість надати свої пропозиції та рекомендації до проекту освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті" (спеціальність "011 Освітні, педагогічні науки") в Інституті цифровізації освіті НАПН України, з метою її вдосконалення.


3rd Workshop on Digital Transformation of Education (ICTERI 2024)

Інститут цифровізації освіти запрошує до участі у третьому англомовному воркшопі з ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ (DigiTransfEd 2024). Семінар рецензований, проводиться у гібридному форматі 23.09.2024 в рамках ICTERI 2024. Дедлайн подання робіт 29.07.2024.

Матеріали найкращих доповідей минулорічного DigiTransfEd 2023 проіндексовано у Scopus: https://ceur-ws.org/Vol-3553


IX МІЖНАРОДНИЙ СЕМІНАР «НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ІКТ: ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД (3L-PERSON-2024)

IX Міжнародний семінар «Навчання впродовж життя з використанням ІКТ: особистісно-орієнтований підхід (3L-Person)» з серії семінарів, що продовжує теми, започатковані у 2016 році та пропонує такі підтемами, що відповідають новим викликам у сфері освіти (наприклад, «Синтетичне навчальне середовище: AR/VR/MR, AI в освіті тощо»). Головною ідеєю серії є створення-розробка-впровадження ІКТ на етапах Академічна → Освіта/Навчання → Промисловість. Швидкий перехід світу на дистанційну форму освіти та роботи призвів до появи гібридної робочої сили та потреб подальшої людино-системної інтеграції (HSI), де під «Системою» мається на увазі, перш за все, система освіти. НSI в освіті розглядається як взаємна адаптація людини та ІКТ до К16 + перекваліфікації протягом усього активного життя людини. 


Конкурси від Національного фонду досліджень України

У грудні 2023 року рішенням наукової ради НФДУ затверджено умови конкурсів: «Дослідницькі інфраструктури для проведення передових наукових досліджень», «Наука для зміцнення обороноздатності України», «Передова наука в Україні».

Розпочинається відбір проектів для надання грантової підтримки для проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень із забезпечення розвитку національного дослідницького простору та його інтеграції до світового дослідницького простору.