VI Всеукраїнський науково-практичний семінар «Педагогічна компаративістика 2015: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст»

VI Всеукраїнський науково-практичний семінар «Педагогічна компаративістика 2015: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст»

11 червня 2015 року в Інституті педагогіки відбувся VІ Всеукраїнський науково-практичний семінар «Педагогічна компаративістика 2015: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст», співорганізатором якого виступив Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. Організація та проведення заходу було забезпечено відділом порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН за підтримки партнерів – Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України, Інституту обдарованої дитини НАПН України, а також Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. У заході взяло участь понад 100 учасників з багатьох регіонів України: Глухова, Дрогобича, Києва , Львова , Маріуполя, Тернополя, зокрема , дистанційно у on-line режимі.

Учасників семінару привітав Топузов О.М, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту педагогіки НАПН України, який наголосив на важливості порівняльних досліджень для модернізації національної педагогічної теорії і освітньої практики та солідного внеску відділу порівняльної педагогіки Інституту у цей процес.

Семінар, модератором якого була Локшина О.І., доктор педагогічних наук, завідувач відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України, пройшов у плідній робочій атмосфері, учасники заслуховували доповіді, обмінювалися думками. До уваги присутніх було представлено нові видання з порівняльної педагогіки: колективну монографія відділу порівняльної педагогіки «Світоглядний потенціал шкільної гуманітарної освіти в раїнах ЄС та США» (2014, «Педагогічна думка), хрестоматія «Порівняльна педагогіка: світоглядні орієнтири українських компаративістів» (2015, «Педагогічна думка); посібник «Порівняльна педагогіка» авторства М.М.Чепіль (2014, «Академвидав»); збірник тез семінару «Педагогічна компаративістика 2015» («Педагогічна думка»). 

На пленарному засіданні з доповідями виступали Сухомлинська О.В., доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти Президії НАПН України «Порівняльні/зарубіжні дослідження крізь призму історико-педагогічних підходів»; Пуховська Л.П., доктор педагогічних наук, професор, гол.н.с. лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України «Особливості порівняльних досліджень у сфері професійної освіти і навчання в Європі»; Заболотна О.А., доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини «Проблеми класифікації досліджень освіти зарубіжжя»; Тезікова С.В., кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету іноземних мов Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя «Міжнародний проект: порівняльне дослідження, реформи в освіті, професійний розвиток».

Співробітники Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України д. пед. наук, п.н.с. Лещенко М.П., к. пед. наук, с.н.с. Овчарук О.В., к. пед. наук, с.н.с. Тимчук Л. І., к. пед. наук Сороко Н.В., ст. н.с .Малицька І.Д., н.с. Гриценчук О.О., н.с. Іванюк І.В., м.н.с. Кравчина О.Є. виступили з доповідями на секційних засіданнях та виклали результати своїх наукових наробок у тезах та статтях.

Світлана Чуканова, координатор Американської бібліотеки імені В. Китастого у НаУКМА представила електронні ресурси бібліотеки НаУКМА на допомогу дослідникам з компаративістики, а Світлана Зозуля, вчений секретар відділу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського – ресурси Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського. 
На секційних засіданнях відбулася широка дискусія учасників семінару з питань, порушених на пленарному засіданні, як і обговорення перспектив подальшої співпраці спільноти українських компаративістів, за результатами обговорення прийнята Резолюція VІ Всеукраїнського науково-практичного семінару «Педагогічна компаративістика 2015» «Про інтенсифікацію співробітництва українських педагогів-компаративістів».
DSCN3842.JPG  DSCN3849.JPG DSCN3852.JPG DSCN3855.JPG DSCN3862.JPG DSCN3875.JPG 

Анонси та оголошення

IX INTERNATIONAL WORKSHOP LIFE LONG LEARNING USING ICT: PERSON-ORIENTED APPROACH (3L-PERSON-2024)

The IX International Workshop Life-Long Learning using ICT: Person-oriented Approach (3L-Person) in the series of workshop under this title continues topics set in 2016 with new sub-topics accordingly to new challenges in the field of education (such as “Synthetic learning environment: AR/VR/MR, AI in education, etc.” since 2020). The main idea of the series is ICTs’ creation-development-implementation at stages Academia → Education/Training → Industry. The quick transfer of the world to remote education and work has led to appearance of the hybrid workforce and needs of the further Human-System-Integration (HSI), where the ”System” means an education system, first of all. HSI in education is considered as a mutual adaptation of a human and ICT for K16 + re-skilling during the whole human active life.


The National Research Fund of Ukraine Competitions

In December 2023, the Scientific Council of NRFU approved the terms of the competitions: "Research Infrastructures for Conducting Advanced Scientific Research", "Science for Strengthening the Defense Capability of Ukraine", "Advanced Science in Ukraine".
Project selection begins. The winners will receive grant support for conducting fundamental and practical scientific research for development of the national research space and its integration into the world research space.


3rd Workshop on Digital Transformation of Education (ICTERI 2024)

The Institute for Digitalisation of Education of NAES of Ukraine invites you to participate in the third English-language workshop on DIGITAL TRANSFORMATION OF EDUCATION (DigiTransfEd 2024). The seminar is peer-reviewed and will be held in a hybrid format on 09/23/2024 as part of ICTERI 2024.
The theme of DigiTransfEd 2024 is related to the ICTERI 2024 Track 3: ICT Applications in Academia & Industry: ICT solutions for competence design and development / ICT development to support technology-enhanced teaching and learning, including life-long learning / ICT solutions for quality assurance in education and education management / Novel ICT infrastructures, tools, and environments for research, cooperation, and knowledge transfer.
The deadline for submission of papers is 07/29/2024.

The best papers of last year's DigiTransfEd 2023 are indexed in Scopus: https://ceur-ws.org/Vol-3553