Семінари-тренінги НАПН

Семінари-тренінги НАПН

7-8 квітня 2015 року відбулися семінари-тренінги з питань ведення Електронної бібліотеки НАПН України та створення профілю наукового працівника в наукометричній базі Google Scholar в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. На семінарах були присутні віце-президент Президії НАПН України Гуржій А.М., академік-секретар Відділення загальної середньої освіти НАПН України Ляшенко О.І., учений секретар Відділення загальної середньої освіти НАПН України Мальований Ю.І., понад 40 наукових співробітників установ, серед них відповідальні особи за ведення електронної бібліотеки і створення профілю наукового співробітника в наукометричних базах, аспіранти, докторанти, наукові співробітники.

Всі матеріали семінарів (інструктивні, аудіо, презентації та інше)  розміщено в Електронній бібліотеці НАПН України), режим доступу: 07.04.2015 08.04.2015

Інструктивні матеріали

Анонси та оголошення

I ONLINE SCHOOL "DIGITAL TECHNOLOGIES IN SCIENTIFIC RESEARCH"

Ladies and Gentlemen! We invite you to join the online school as participants and improve your digital competence!

The online school "Digital technologies in scientific research" is a volunteer initiative and is conducted with the aim of increasing the level of digital competence of scientific, scientific and pedagogical workers, graduate students and doctoral students.