Meeting for professionals who provide training and certification of scientific and pedagogical staff

Meeting for professionals who provide training and certification of scientific and pedagogical staff

17 вересня 2015 р. в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України відбулася нарада для фахівці, які забезпечують підготовку та атестацію наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації зі спеціальності 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті. Під час наради обговорювалися проблеми та особливості підготовки аспірантів, докторантів та здобувачів зі спеціальності 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті. В нараді взяло участь 6 докторів і 11 кандидатів педагогічних наук.

Анонси та оголошення

I ONLINE SCHOOL "DIGITAL TECHNOLOGIES IN SCIENTIFIC RESEARCH"

Ladies and Gentlemen! We invite you to join the online school as participants and improve your digital competence!

The online school "Digital technologies in scientific research" is a volunteer initiative and is conducted with the aim of increasing the level of digital competence of scientific, scientific and pedagogical workers, graduate students and doctoral students.