Develop training programs and the organization of PhD doctoral training in the context of the modernization of higher education under the Bologna process

Develop training programs and the organization of PhD doctoral training in the context of the modernization of higher education under the Bologna process

11 листопада 2015 р. відбувся круглий стіл «Розроблення програм з підготовки доктора філософії та організація докторської підготовки в контексті модернізації системи вищої освіти відповідно до Болонського процесу» (Development PHD programs and organization of Doctoral Studies in the context of Modernization of Higher Education System in line with Bologna Process), що проводився спільно з Національним Еразмус+ офісом в Україні, Національним університетом «Києво-Могилянська Академія» за підтримки Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури, ЕАСЕА (Брюссель, Бельгія), Представництва ЄС в Україні та Міністерства освіти і науки України.

2.jpg

Мета зустрічі - запропонувати рекомендації щодо запровадження вимог Болонського процесу в сфері наукової освіти третього циклу (кваліфікація PhD).

До дискусії в рамках круглого столу долучилися Олена Гриб’юк, провідний науковий співробітник Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Жанна Таланова, НЕО в Україні, Світлана Шитікова, директор Національного Еразмус+офісу в Україні, представники вищих навчальних закладів України та структурних підрозділів Національної Академії Наук України.

В рамках круглого столу відбулася презентація проекту ЄС SPHERE. Координатор проекту ЄС «Підтримка експертів з реформування вищої освіти – HERE» (SPHERE-Іспанія) регіону Східної Європи Ольга Богуріна розповіла про можливості співпраці між Університетом Барселони та українськими вищими навчальними закладами.

Проректор Newcastle University (Сполучене Королівство) Елла Рітчі поділилася думками щодо викликів та рішень в процесі упровадження докторського циклу Болонського процесу в країнах ЄС в контексті забезпечення якості.

Радник Міністра освіти і науки України, Національний експерт з реформування вищої освіти Михайло Винницький та директор Докторської школи Національного університету «Києво-Могилянська Академія» Людмила Криворучко акцентували увагу на викликах та досягненнях України в запровадженні докторського циклу.

Круглий стіл «Розроблення програм з підготовки доктора філософії та організація докторської підготовки в контексті модернізації системи вищої освіти відповідно до Болонського процесу» відбувся в Конгренаційній залі Староакадемічного корпусу Національного Університету “Києво-Могилянська Академія”.

Анонси та оголошення

I ONLINE SCHOOL "DIGITAL TECHNOLOGIES IN SCIENTIFIC RESEARCH"

Ladies and Gentlemen! We invite you to join the online school as participants and improve your digital competence!

The online school "Digital technologies in scientific research" is a volunteer initiative and is conducted with the aim of increasing the level of digital competence of scientific, scientific and pedagogical workers, graduate students and doctoral students.