ICTERI-2015

ICTERI-2015

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України виступив співорганізатором ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «ІКТ в освіті, дослідженнях та індустріальних додатках: інтеграція, гармонізація та трансфер знань» (‘ICT in Education, Research, and Industrial Applications: Integration, Harmonization, and Knowledge Transfer’ (ICTERI)), що відбулася 14-16 травня 2015 р. на базі Національного університету «Львівська політехніка», (м. Львів). Серед співорганізаторів – Херсонський державний університет, Університет Хаддерсфільда (Великобританія), Альпісько-Адріатичний університет Клагенфурта (Австрія), Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Харківський національний університет імені В.Н. Карабіна, Запорізький національний університет.

DSC_8570.JPG

Науковими співробітниками Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України спільно з Херсонським державним університетом проведено міжнародний семінар «Методи і ресурси дистанційного навчання» (‘International Workshop on Methods and Resources of Distance Learning’), що третій рік поспіль проходить у межах конференції ICTERI. Керівники секцій семінару: к. фіз.-мат. наук, доц. Кравцов Г.М., к.тех.н., проф. Кухаренко В.М., к. пед. наук, с.н.с. Носенко Ю.Г., к. філос. наук, с.н.с. Шишкіна М.П.

На семінарі "Методи і ресурси дистанційного навчання" було представлено 18 доповідей. Розглянуто та обговорено найважливіші тренди розвитку дистанційного та електронного навчання, такі як:

  • методи та технології використання хмарних обчислень та сервісів,
  • методи змішаного та мобільного навчання, які потребують подальших зусиль щодо розвитку,
  • масові відкриті курси, які мають перспективу розвитку в Україні і у світі вцілому,
  • методи та технології оцінки якості електронних освітніх ресурсів для моніторингу їх якості.

Конференція ICTERI упродовж останніх 11 років стала традиційним науково-практичним міжнародним заходом, що об’єднує учених, педагогів, практиків, розробників з понад 15 країн світу, зацікавлених у поширенні й обміні досвідом у сфері інноваційних технологічних розробок і досягнень, впровадження й використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітній, науковій, промисловій галузях.

Визначальною рисою проведення конференції, що робить її відкритою для учасників з різних куточків світу і розширення міжнародного партнерства, є її переведення з 2010 р. в англомовний формат.

Кращі доповіді учасників рекомендуються до друку у міжнародних виданнях CEUR-WS та Springer, що індексуються у наукометричних базах DBLP, EI-Compendex, Mathematical Reviews, SCImago, Scopus та ін.

Анонси та оголошення

I ONLINE SCHOOL "DIGITAL TECHNOLOGIES IN SCIENTIFIC RESEARCH"

Ladies and Gentlemen! We invite you to join the online school as participants and improve your digital competence!

The online school "Digital technologies in scientific research" is a volunteer initiative and is conducted with the aim of increasing the level of digital competence of scientific, scientific and pedagogical workers, graduate students and doctoral students.